لیست قیمت لیست قیمت سینک استیل و شیرآلات کن can

18/03/98                                                              لیست قیمت سینک استیل و شیرآلات                                                                        can

نام محصول

ردیف

قیمت مصرف کننده

نام محصول

ردیف

سینک مدل 9011

13

9،350،000

سینک مدل 7034

1

سینک مدل 9021 

14

9،790،000

سینک مدل 7033

2

سینک مدل 9031

15

12،150،000

سینک مدل 8022

3

سینک مدل 9041

16

12،150،000

سینک مدل 8022p

4

سینک مدل 437

17

12،150،000

سینک مدل 8032

5

سینک مدل 438

18

12،150،000

سینک مدل 8032p

6

سینک مدل 439

19

12،150،000

سینک مدل 8052

7

سینک مدل 40*30  A

20

12،150،000

سینک مدل 8052p

8

سینک مدل 40*40A

21

12،150،000

سینک مدل 8062

9

سینک مدل 40*50A

22

12،150،000

سینک مدل 8062p

10

سینک مدل  50*60A  

23

12،150،000

سینک مدل 8072

11

 

24

12،150،000

سینک مدل 8072p

12

سینک های استیل روکار

نام محصول

ردیف

قیمت مصرف کننده

نام محصول

ردیف

سینک مدل 9052p

6

12،650،000

سینک مدل 9022

1

سینک مدل 9062

7

12،650،000

سینک مدل 9022p

2

سینک مدل 9062p

8

12،650،000

سینک مدل 9032

3

سینک مدل 9072

9

12،650،000

سینک مدل 9032p

4

سینک مدل 9072p

10

12،650،000

سینک مدل 9052

5

شیرآلات  کن  تراست

نام محصول

ردیف

قیمت مصرف کننده

نام محصول

ردیف

شیر ظرفشویی   مدل VS3 استیل مات

6

7،200،000

شیر ظرفشویی مدل VS1 سفید –استیل مات

1

شیر ظرفشویی مدل فونیکس استیل VS4

7

6،700،000

شیر ظرفشویی   مدل VS1کروم براق

2

شیر ظرفشویی مدل VS5 کروم

8

7،200،000

شیر ظرفشویی مدل فونیکس استیل VS2 سفید –

3

شیر ظرفشویی مدل E52 استیل

9

6،500،000

شیر ظرفشویی   مدل  VS3 کروم براق

4

 

10

 

 

5