لیست قیمت لیست قیمت شیرالات راسان


لیست شماره 1 شیرآلات راسان

فلورا

پاپیون

سورنا

پارمیس

نگین/هلیا

مروارید/درنا

موج

افسون

شیرآلات اهرمی

4،750،000

3،500،000

3،600،000

3،110،000

3،070،000

2،410،000

2،320،000

2،095،000

آفتابه

5،375،000

4،180،000

4،100،000

3،470،000

3،625،000

2،920،000

2،655،000

2،435،000

دوش

5،200،000

3،920،000

3،650،000

3،070،000

3،000،000

2،520،000

2،650،000

2،175،000

روشویی

5،750،000

4،500،000

4،650،000

3،600،000

3،400،000

2،900،000

2،800،000

2،390،000

سینک

 

 

 

 

3،5780،000

3،570،000

 

 

دیواری

 

4،500،000

 

3،600،000

3،430،000

2،900،000

 

2،430،000

روشویی متحرک

21،075،000

1،600،000

1،600،000

13،250،000

13،095،000

10،750،000

10،425،000

9،095،000

جمع 4 تکه ثابت

 

النا سفید

النا طلایی/رزگلد

النا

پالادیوم /زرین

تیتانیوم

مینیاتور

تندیس

شیرآلات اهرمی

 

5،140،000

4،820،000

3،970،000

6،340،000

4،640،000

4،180،000

4،000،000

آفتابه

 

5،890،000

5،510،000

4،400،000

7،580،000

5،550،000

5،100،000

4،570،000

دوش

 

6،480،000

5،900،000

4،800،000

6،400،000

5،080،000

4،940،000

3،670،000

روشویی

 

7،560،000

6،980،000

5،670،000

7،585،000

5،700،000

5،400،000

4،300،000

سینک

 

25،070،000

23،210،000

18،840،000

27،905،0000

20،970،000

19،620،000

16،540،000

جمع 4 تکه

آتیس طلا مات

آتیس سفید

آتیس کروم

لوتوس مشکی

لوتوس سفید

لوتوس کروم

ویولت

دنیس طلایی

شیرآلات اهرمی

5،760،000

4،390،000

4،000،000

4،860،000

4،350،000

3،680،000

10،900،000

7،130،000

آفتابه

7،100،000

5،540،000

5،160،000

5،780،000

5،210،000

4،500،000

14،430،000

9،670،000

دوش

5،230،000

4،300،000

3،910،000

4،490،000

4،300،000

3،620،000

11،630،000

7،460،000

روشویی

6،280،000

4،970،000

4،380،000

6،590،000

6،400،000

5،450،000

12،400،000

7،340،000

سینک

24،370،000

19،200،000

17،450،000

21،720،000

20،260،000

17،250،000

49،360،000

31،600،000

جمع کل

الیزه رزگلد طلامات

هیلدا مشکی

هیلدا کروم

آلیس طلایی

آلیس کروم

رابیت سفید

رابیت مات

رابیت کروم

شیزآلات اهرمی

7،900،000

3،820،000

3،480،000

7،620،000

6ف180،000

4،150،000

4،530،000

3،670،000

آفتابه

9،250،000

4،800،000

4،460،000

8،890،000

7،150،000

5،400،000

5،910،000

4،700،0004

دوش

8،690،000

3،900،000

3،530،000

7،130،000

6،030،000

4،700،000

5،180،000

4،160،000

روشویی

10،280،000

5،380،000

5،000،000

11،350،000

9،140،000

5،730،000

6،290،000

5،070،000

سینک

36،120،000

17،900،000

16،470،000

34،990،000

28،500،000

19،980،000

21،910،000

17،600،000

جمع کل

هیپو سفید

هیپو طلایی

هیپو

اکتاو سفید

اکتاو طلایی

اکتاو

پریمو طلایی

پریمو

شیزآلات اهرمی

5،970،000

6،030،000

4،930،000

4،450،000

4،330،000

3،560،000

7،700،000

4،330،000

آفتابه

7،530،000

7،590،000

6،260،000

5،900،000

5،590،000

4،750،000

10،770،000

5،960،000

دوش

6،740،000

6،820،000

5،835،000

4،800،000

4،660،000

4،200،000

8،060،000

4،360،000

روشویی

7،630،000

7،590،000

6،480،000

6،300،000

6،240،000

5،320،000

9،070،000

5،530،000

سینک

27،870،000

28،030،000

23،505،000

21،450،000

20،820،000

17،830،000

35،600،000

20،180،000

جمع کل

کلاس 4

کلاس 3

کلاس 2

کلاس 1

شیرآلات توکار

11،000،000

10،470،000

12،060،000

14،860،000

دوش توکار فلت/تنسو(کروم)

13،750،000

12،280،000

14،320،000

18،380،000

دوش  توکار فلت/تنسو(طلایی)

15،000،000

13،510،000

15،570،000

19،610،000

دوش  توکار فلت/تنسو(سفید طلایی)

16،260،000

14،750،000

16،830،000

20،840،000

دوش  توکار فلت/تنسو(طلامات/رزگلد)

4،520،000

مکانیزم دوش توکار

11،880،000

آفتابه توکار فلت/تنسو(سفید طلایی)

9،400،000

آفتابه توکار فلت/تنسو(کروم)

4،260،000

مکانیزم آفتابه توکار

13،750،000

آفتابه توکار فلت/تنسو(طلامات رز گلد)

11،390،000

آفتابه توکار فلت/تنسو(طلایی)


لیست شماره 2 شیرآلات راسان

 

تکپایه

آفتابه

توکاسه

دیواری

دوش

شیرالات کلاسیک

 

2،670،000

2،220،000

3،050،000

2،710،000

3،680،000

نیوکاستا

 

سه تکه عربی با علم معمولی

سه تکه عربی با علم تینا

تکپایه با علم تینا

تکپایه با علم پینی

دیواری با علم پینی

 

3،420،000

4،210،000

3،570،000

3،518،000

3،480،000

راشا طلامات

تینا طلایی

آرام طلایی

آرام

تینا

راشا

یونیورست

12،150،000

12،150،000

13،500،000

9،990،000

8،550،000

8،730،000

تینا رزگلد/ طلامات

یونیکا چند حالته طلایی

یونیکا چند حالته مشکی

یونیکا چند حالته سفید

تینا مشکی

تینا سفید

12،220،000

3،860،000

3،650،000

2،700،000

11،550،000

9،890،000

راشا سفید طلایی

هورنر طلایی/ رزگلد

یونیکا فلت

یونیکا چند حالته ماهسان

یونیکا چند حالته

تینا کروم مات

12،280،000

16،880،000

2،850،000

2،100،000

2،440،000

960،000

دنیس طلایی

دنیس کروم

فلورا

تیتانیوم

مینیاتور

پالادیوم طلایی

روشویی بلمند

9،175،000

6،550،000

6،900،000

7،250،000

7،165،000

8،014،000

لیانا طلامات

لیانا طلایی

لیانا کروم

آتیس طلا مات

آتیس سفید

آتیس کروم

7،585،000

7،520،000

6،975،000

7،170،000

6،280،000

5،950،000

چشمی طلایی(با آداپتور)

چشمی سفید (با آداپتو.ر)

پشمی /ترنم(با آداپتور)

آلیس طلایی

آلیس کروم

الیزه رزگلد/طلامات

17،066،000

16،400،000

15،000،000

8،330،000

7،180،000

10،465،000

 

 

 

ویولت

پریمو طلایی

پریمو کروم

 

 

 

13،850،000

9،500،000

5،400،000

شارلوت

گلوریا شاوری

شبنم شاوری

شبنم

باران فلت

باران

شیرسینک

7،680،000

9،530،000

6،350،000

4،400،000

7،158،000

5،930،000

راشل تصفیه دار

ساریناشاوری سفید طلایی

سارینا شاوریطلامات/کروم مات

سارینا طلایی

سارینا شاوری

سارینا

11،140،000

10،430،000

11،110،000

7،010،000

9،670،000

5،790،000

لمسی

شیمر مشکی

شیمر سفید

شاوری مروارید/درنا

دیواری پانیا (علم عصایی)

دیواری پانیا(علم صدف)

7،775،000

5،600،000

5،600،000

5،500،000

4،780،000

4،315،000

شرلین طلامات

شرلین طلایی

شرلین

لیانا طلامات

لیانا طلایی

لیانا کروم

7،185،000

7،000،000

6،030،000

8،480،000

8،430،000

7،800،000

روشا کروم مات

روشا طلایی

الیزه دوکاره طلامات/رزگلد

لیزا رزگلد(تصفیه دار)

لیزا طلایی (تصفیه دار)

لیزا کروم (تصفیه دار)

7،780،000

9،310،000

11،880،000

12،480،000

11،930،000

10،740،000

سورن

فدرال شاوری سفید

فدرال شاوری

هیپو سفید

هیپو طلایی

هیپوئ

4،925،000

11،115،000

9،690،000

6،700،000

7،065،000

6،315،000

شلنگ آفتابه سفید

شلنگ دوش زین

شلنگ دوش ایتالیایی

شلنگ آفتابه زرین

شلنگ آفتابه کروم مات

شلنگ آفتابه ایتالیایی

شلنگ آفتابه معمولی

655،000

1،000،000

580،000

1،000،000

1000،000

525،000

395،000

شلنگ آفتابه مشکی

شیر لباسشویی

آفتابه 2/2

پیسوال 2/1

پیسوال 8/3

پیسوال 8/3 (ماهسان)

شلنگ آفتابه رزگلد/طلامات

655،000

235،000

490،000

230،000

225،000

215،000

1،000،000

قو توکاسه اهرمی

قو توکاسه کلاسیک

قو دیواری اهرمی

قو دیواری کلاسیک

شیر شلنگی نیوکاستا

شیر شلنگی 2/1 کروم

شیر شلنگی 2/1 زرد

2،275،000

1،780،000

1،960،000

1،330،000

850،000

640،000

555،000

قو دیواری اهرمی سفید

قو دیواری اهرمی طلایی

شیر دنباله بلند

آفتابه تکی تیدا 4/3

آفتابه تکی تیدا 2/1

آفتابه تکی اهرمی

آفتابه تکی تنسو

1،660،000

1،760،000

1،030،000

825،000

825،000

1،290،000

2،070،000

 

فلاش تانک توکار والهنگ

فلاش تانک توکار زمینی

ماهسان

اطلس

راسان

فلاش تانک

 

14،850،000

9،550،000

1،665،000

1،600،000

1،896،000