لیست قیمت لیست قیمت محصولات اجاق گاز و هود البرز

هود شومینه ای

اجاق گاز

قیمت

کد

مشخصات کالا

ردیف

قیمت (تومان)

کد

سایز

مشخصات کالا

ردیف

680800

IZ-502

هود مخفی

1

3017700

S6121

120.*51

اجاق گاز شش شعله استیل (CHEF)

1

912900

SA-501

هود مخفی

2

2837100

S6902

88*52

اجاق گاز شش شعله استیل (CHEF)

2

1123300

SA-465

هودمورب 60 سانت(دکمه لمسی)

3

2491800

S6901

93.52.5

اجاق گاز شش شعله استیل (وک)

3

1477000

SA-463

هودمورب 90 سانت(دکمه لمسی)

4

2084000

S5913

91*51

اجاق گاز 5 شعله فلش مونت

4

1710100

SA-462

هود مورب 90 سانت استیل دکمه لمسی))

5

2325000

S5912 RL

88*54

اجاق گاز 5 شعله فلش مونت

5

1569200

SA-461WHITE

هودمورب 90 سانت سفید دکمه لمسی))

6

2325000

S5911

88*54

اجاق گاز 5 شعله فلش مونت

6

1304300

SA-461

هودمورب 90 سانت دکمه لمسی

7

2472100

S5910

91*51

اجاق گاز 5  شعله استیل (CHEF)

7

1455300

SA-432

هودمورب 90 سانت(دکمه لمسی)

8

2022000

S5909

91*51

اجاق گاز شش شعله استیل

8

1455300

SA-431

هودمورب 90 سانت دکمه لمسی

9

2043600

S5908

86*50

اجاق گاز 5 شعله استیل (وک)

9

1208800

SA415

هودمورب 60 سانت دکمه لمسی

10

2110800

S5907

86*50

اجاق گاز 5 شعله استیل (وک)

10

1384900

SA-414

هودمورب 90 سانت دکمه لمسی

11

2071200

S5906

86*50

اجاق گاز 5 شعله استیل (وک)

11

1558900

SA-413 WHITE

هودمورب 90 سانت سفید  دکمه لمسی

12

1919600

S5905

86*50

اجاق گاز 5 شعله استیل (وک)

12

1388500

SA413

هودمورب 90 سانت دکمه لمسی

13

2153200

S5904

86*50

اجاق گاز 5 شعله استیل (دوال)

13

1388500

SA412

هودمورب 90 سانت دکمه لمسی

14

2158300

S5902

91.5*52

اجاق گاز 5 شعله استیل (دوال)

14

1387000

SA-411

هودمورب 90 سانت دکمه لمسی

15

2095000

S5901

85.5*50

اجاق گاز 5 شعله استیل

15

1405300

SA-409/5

هودمورب 90 سانت شیشه لمسی 5 دور

16

1796000

S5701

70*52

اجاق گاز 5 شعله استیل (وک)

16

1897500

SA-405

هودمورب 90 سانت دکمه لمسی

17

1922800

S4605

60*50

اجاق گاز 4 شعله استیل(CHEF)  

17

1950400

SA-404

هودمورب 90 سانت کنترل دار- دکمه لمسی دیمردار

18

1611900

S4603

60*50

اجاق گاز 4 شعله استیل (وک)

18

1950400

SA-403

هودمورب 90 سانت کنترل دار- دکمه لمسی دیمردار

19

174900

S3601

62*51

اجاق گاز 3  شعله استیل (CHEF)

19

1400000

SA-402/5

هودمورب 90 سانت شیشه لمسی 5 دور

20

1262700

S3501

52*52

اجاق گاز 3 شعله استیل (وک)

20

1326300

SA-208

هود شومینه ای 90 سانت (تاج استیل)

21

1212900

S2302

28*51

اجاق گاز 2  شعله استیل (CHEF)

21

1249000

SA-207

هود شومینه ای 90 سانت (دکمه لمسی))

22

990300

S2301

33*52

اجاق گاز 2  شعله استیل

22

1322600

202 BLACK

هود شومینه ای 90 سانت کنترل دار- دکمه لمسی دیمردار

23

2335600

G5910W

91*51

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط سفید

23

1267500

SA -202

هود شومینه ای 90 سانت کنترل دار- دکمه لمسی دیمردار

24

2022000

G5910

91*51

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط

24

1264700

SA-201/5

هود شومینه ای  90 سانت لمسی سنسور  5 دور

25

2022000

G5909 RL

91*51

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز کنار

25

894700

SA-120

هود شومینه ای  90 سانت استیل شیشه

26

2115300

G5908

90*50

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

26

1072700

A-119

هود شومینه ای 90 سانت استیل شیشه لمسی کنترل دار 5 دور

27

2162100

G5907 RL

86*50

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز کنار

27

1000400

SA-118

هود شومینه ای 90 سانت استیل شیشه لمسی کنترل دار

28

2119500

G5905

90*50

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

28

996000

SA-117

هود شومینه ای 90 سانت لمسی سنسوردار

29

2115300

G5904

86*50

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

29

1093900

SA-115

هود شومینه ای 90 سانت استیل شیشه لمسی کنترل دار 5 دور

30

2250900

G5904/S

86*50

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

30

945900

SA-108

هود شومینه ای 90 سانت استیل شیشه

31

2355400

G5901/S

86*50

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

31

1000400

SA-107

هود شومینه ای 60 سانت  لمسی سنسوردار

32

2034500

G5703

75*50

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

32

1015500

SA-106

هود شومینه ای 90 سانت  لمس کنترل دار سنسوردار

33

1941800

G5701

86*50

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

33

995500

SA-105

هود شومینه ای 90 سانت  لمس کنترل دار سنسوردار

34

1642500

G4602

64*52

اجاق گاز 4 شعله شیشه ای

34

923500

SA-102

هود شومینه ای 90 سانت استیل شیشه

35

1839600

G4602/S

64*52

اجاق گاز 4 شعله شیشه ای

35

918200

SA-101

هود شومینه ای 90 سانت استیل شیشه

36

1806100

G4601

64*52

اجاق گاز 4 شعله شیشه ای

36

 

1806800

G4101

1.5*41

اجاق گاز 4 شعله شیشه ای خطی

37

فر و مایکروویو های توکار

1436500

G3501

52*52

اجاق گاز 3 شعله شیشه ای

38

قیمت تومان

کد

شرح

ردیف

1132800

G2303

35*52

اجاق گاز 2 شعله شیشه ای

39

3804800

FE4

فر برقی توکار مدل FE4

1

1046300

G2302

35*52

اجاق گاز 2 شعله شیشه ای

40

3885500

FE5

فر برقی توکار مدل FE5

2

825400

G1301

35*52

اجاق گاز تک شعله شیشه ای

41

3990000

FGE5

فر برقی گازی  توکار مدل FGE5

3

3459100

G5902

92*52

اجاق گاز 5 شعله سرامیکی

42

4272600

MH441

ماکروویو MH441

4

3117000

G4901

91*52

اجاق گاز 4 شعله سرامیکی

43

2729800

MS251

ماکروویو MS251

5

2929100

G4701

70*52

اجاق گاز 4 شعله سرامیکی

44