لیست قیمت لیست قیمت محصولات سینک فانتزی و نیمه فانتزی البرز

سینک فانتزی

قیمت تومان

مشخصات

روکار

توکار

 

کد

 

شرح

جامایع

ساده

جامایع

ساده

 

 

 

2086000

905

سینک 905 آندر مونت (زیر کورین)

1

 

 

 

1552300

935

سینک 935 آندر مونت (زیر کورین)

2

 

 

 

1051600

930

سینک 930 آندر مونت (زیر کورین)

3

 

 

2799600

 

Crystal 1/w

سینک کریستال با جامایع سفید

4

 

 

2590300

 

Crystal 1

سینک کریستال با جامایع مشکی

5

1621900

 

1515300

 

815

سینک کریستال با جامایع

6

1618000

 

1486700

 

814

سینک کریستال با جامایع

7

1519400

 

1420300

 

813

سینک کریستال با جامایع

8

1504200

 

1397100

 

812

سینک کریستال با جامایع

9

 

 

 

768800

810

سینک مینی تکا

10

 

 

 

534900

170

سینک لگن گرد

11

 

 

 

1190700

737

سینک جدید

12

 

1261700

 

1190700

736

سینک جدید

13

 

1261700

 

1190700

735

سینک جدید

14

 

1261700

 

1190700

734

سینک جدید

15

 

 

 

1190700

733

سینک جدید

16

 

1110300

 

1051700

725/50

سینک پلاس

17

 

1251500

 

 

725/60

سینک پلاس

18

 

827500

 

 

711

سینک جدید

19

 

893300

 

874400

628

سینک پروانه

20

 

837400

 

792100

618

سینک پروانه

21

 

 

 

979300

614new

سینک پروانه

22

 

1162900

 

1024000

614

سینک پروانه

23

 

1047900

 

 

612/50

سینک پروانه

24

 

1096300

 

992300

611

سینک پروانه

25

 

1015700

 

 

610/50

سینک پروانه

26

 

1039800

 

970500

610

سینک پروانه

27

 

1001100

 

959100

608

سینک پروانه

28

 

800400

 

770400

605

سینک پروانه

29

 

 

 

1110000

540

سینک گوشه

30

 

1281200

 

1213200

530

سینک مولتی

31

 

 

 

950900

510

سینک مولتی

32

سینک نیمه فانتزی

روکار

توکار

 

کد

 

شرح

ردیف

قیمت بدون سیفون

قیمت با سیفون

قیمت بدون سیفون

قیمت با سیفون

 

515700

591000

 

 

270/60

سینک طرح پروانه(زیرآب بزرگ)

1

450500

525800

 

631100

270/50

سینک طرح پروانه(زیرآب بزرگ)

2

509100

584400

 

 

260/60

سینک طرح پلاس

3

447500

522800

 

 

260/50

سینک طرح پلاس

4

358200

412000

 

 

165/60

سینک طرح پلاس

5

333700

387500

 

 

165/50

سینک طرح پلاس

6

536500

611800

 

651800

215

سینک جدید 215

7

536500

611800

 

651800

214

سینک جدید 214

8

 

 

 

601800

200

سینک جدید 200

9

 

شیرآلات

ملحقات

قیمت تومان

شرح

ردیف

قیمت تومان

شرح

ردیف

663500

شیر استیل  ST 111

1

38400

تخته ساطور کوچک سینک فانتزی

1

651600

شیر استیل  ST 211

2

38400

تخته ساطور متوسط سینک فانتزی

2

651600

شیر استیل  ST 311

3

53800

تخته ساطور بزرگ سینک فانتزی

3

به قیمت فوق 9%مالیات و عوارض بر ارزش افزوده اضافه گردیده است.0

 

147600

کارتن متعلقات سیفون (قطعات یدکی)

4

147600

جامایع ظرفشویی

5

38400

سبد کوچک سینک فانتزی

6

53800

سیفون 165

7

75300

سیفون دو لگنه فانتزی و نیمه فانتزی

8

75300

سیفون سه لگنه فانتزی و نیمه فانتزی

9

19600

کرم پولیش چند منظوره 75 گرمی

10