لیست قیمت لیست قیمت محصولات سینک البرز

ساحل

استیل البرز

مشخصات

قیمت(ریال)

قیمت(ریال)

 

شرح کالا

 

ردیف

آبی

براق

آبی

براق

 

145800

 

 

تک لگن 0.4*50*50

تک لگن

237000

213500

 

 

تک لگن 0.4*50*80

 

 

 

220300

تک لگن 0.5*50*80

 

 

 

254100

تک لگن 0.5*60*80

274700

248800

 

 

تک لگن 0.4*50*100

 

 

 

274600

تک لگن 0.5*50*100

 

 

329800

303900

تک لگن 0.5*60*100

274600

242900

 

 

لگن وسط  0.4*50*100

لگن وسط

315600

286100

 

 

لگن وسط  0.4*50*120

 

 

320400

299500

دو لگن 0.5*50*100

دو لگن

 

 

347200

323200

دو لگن 0.5*60*100

324500

303600

 

 

دو لگن 0.4*50*120

 

 

368600

338700

دو لگن 0.5*50*120

 

 

 

326000

دو لگن 0.6*50*120

 

 

471200

442400

دو لگن 0.6*60*120

 

 

508100

476700

دو لگن  دو سینی 0.6*50*150

دو لگن دو سینی

 

 

535100

535100

دو لگن دو سینی  0.6*60*150

به کل این مبالغ  9 % مالیات و عوارض بر ارزش افزوده اضافه گردیده است.

 

53800

سیفون تک لگنه معمولی

ملحقات

53800

سیفون دو لگنه معمولی

53800

سیفون دستشویی

38400

تخته ساطور سینک معمولی

38400

سبد کوچک سینک معمولی